கமல் – கடவுள் மறுப்பாளரின் இறைஉணர்வு?

வே. மதிமாறன்

kamal-vairamuthu

கடவுள் பாதி மிருகம் பாதி
கலந்து செய்த கலவை நான்
வெளியே மிருகம் உள்ளே கடவுள்
விளங்க முடியாக் கவிதை நான்
மிருகம் கொன்று மிருகம் கொன்று
கடவுள் வளர்க்க பார்க்கின்றேன்
ஆனால் கடவுள் கொன்று உணவாய் தின்று
மிருகம் மட்டும் வளர்க்கிறதே

இப்படிக் கடவுள் கருத்தை புனிதமாக்கிய இந்தப் பாடல், நம்ம ‘ஜெயேந்திரன் தியேட்டரில்’ தரை டிக்கெட் பார்ட்டி ராதாகிருஷ்ணன் போன்றவர் நடித்த பாடல் அல்ல, என்பது தெரிந்ததுதான்; அதுபோலவே இது யார் படப் பாடல் என்பதும் அதை விட உறுதியனது.

இந்து சமூக அமைப்பில் எளிய மக்களுக்கு எதிராகச் செய்த சதிகள் அனைத்தையும், கடவுள்களே செய்திருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் கடவுளோடு ஒப்பிட்டால் மிருகங்கள் எளிய மனிதர்களுக்கு நன்மையே செய்திருக்கின்றன. இன்னும் நெருக்கிச் சொன்னால், அவை மனிதர் நல்வாழ்விற்குத் தங்கள் உயிரையே தந்திருக்கின்றன. தருகின்றன.
அப்படியானால் ஒரு பகுத்தறிவாளனின் பார்வை எப்படி இருந்திருக்க வேண்டும்?

மிருகம் பாதிக் கடவுள் பாதி
கலந்து செய்த கலவை நான்

வெளியே கடவுள் உள்ளே மிருகம்
விளங்க முடியாக் கவிதை நான்

கடவுள் கொன்று கடவுள் கொன்று
மிருகம் வளர்க்க பார்க்கின்றேன்

ஆனால், மிருகம் கொன்று உணவாய் தின்று
கடவுள் மட்டும் வளர்க்கிறதே

இப்படிதானே இருந்திருக்கனும்?
சரி, மிருகத்தைக் கொடூரத்தின் குறியீடாகச் சில நேரங்களில் சொல்வது பொருத்தமானது தான் என்றாலும்..

கடவுளை உயர்வான குறியீடாக, குற்றமற்ற மனிதனின் அடையாளமாக, புனிதமாக ஒரு பகுத்தறிவாளரால் எப்படிச் சொல்ல…

View original post 49 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s