அயல் மகரந்தச் சேர்க்கை: கவிஞர் தணிகை

காலத்தை ஒட்டிய நடப்போடு ஒட்டிய இயல்பாக எல்லா இடங்களிலும் இளவட்டங்கள் செய்யும் அட்டகாசம், கொழுப்பால் நடக்கும் சம்பவ அடிப்படை.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s