குன் ஹா அழகிய மனிதரும் குமாரசாமி பாத்திமா பீ(வி)யும்: கவிஞர் தணிகை

மொத்தத்தில் குன் ஹா பேர் மறையாது நீதியின் பக்கங்களில் இருந்து. குமாரசாமியின் பேரும். ஆனால் அது புகழ் சொல்லும் இது இகழ் சொல்லும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s