எல்லா மதங்களிலும் மூட நம்பிக்கைகள் இருக்கின்றன – சுப• வீரபாண்டியன் – வீடியோ

எல்லா மதங்களிலும் மூட நம்பிக்கைகள்

விதை2விருட்சம்-vidhai2virutcham

சென்னையில் நடைபெற்று வரும் புத்த‍க சங்கம் நிகழ்ச்சியில் சுப• வீரபாண்டியன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு உரையாற்றி னார். அப்போது, எல்லா மதங்களிலும் மூட நம்பிக்கைகள் இருக்கின்றன என்ப தை மிகவும் அழுத்த‍மாக குறிப்பிட்டுப் பேசினார். மேலும் அவரது

View original post 4 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s