நான் நேரடியாகவே கடவுளிடம் பேசுகிறேன்; நல்ல முடிவு எடுப்பதாக கடவுள் கூறி உள்ளார் – சாமியார் ராதே மா||In-defence-of-Radhe-Maa

நான் நேரடியாகவே கடவுளிடம் பேசுகிறேன்; நல்ல முடிவு எடுப்பதாக கடவுள் கூறி உள்ளார் – சாமியார் ராதே மா||In-defence-of-Radhe-Maa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s