சோ – ஜெயமோகன் இரு “தனிமரத் தோப்புகள்” – 3

ஆரோக்கியமான ஒரு சமூகத்தில் மதம் வழிபாடு இவைகள் ஒரு தனிமனிதன் அல்லது அவன் குடும்பத்தின் அந்தரங்க நடவடிக்கையாக இருக்க வேண்டும். அதை அனைவருக்கும் உகந்தது என்று கூறுவது மருந்தின் உள்ளே என்ன இருக்கிறது என்றே தெரியாமல் பரிந்துரைப்பது போன்றதே.

இறை நம்பிக்கை மிகவும் ஆரோக்கியமான நேர்மறையான பண்பே. ஆனால் அதை நிறுவனப் படுத்தும் போது அது கடுமையான எதிர்விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது.

உண்மையான துறவி மதத்தையும் சேர்த்தே துறந்தவனே. பல சித்தர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களே.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s