மனுசங்க.. 19: வந்தது இரும்பு யுகம்! – தி இந்து

லாடம் கட்டாத மாட்டின் கால்களையும், இரும்புப் பட்டை போடாத வண்டிச் சக்கரங்களையும் நினைத்துப் பாருங்கள்.

Source: மனுசங்க.. 19: வந்தது இரும்பு யுகம்! – தி இந்து

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s