கருநாடகப் பகுத்தறிவாளர் பேராசிரியர் கே.எஸ்.பகவான்

கருநாடகத்தில் பகுத்தறிவாளரும் இந்துத்துவ எதிர்ப்பாளரும் மூட நம்பிக்கைகள், உருவ வழிபாட்டு எதிர்ப்பாளருமான பேராசிரியர் கல்புர்கி கொலையுண்ட சூழலில் அடுத்த இலக்காகச் சங் பரிவாரத்தினர் பகுத்தறி வாளரான பேராசிரியர் கே.எஸ். பகவானைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். அடுத்த குறி பகவானா? இந்துக்கள் வழிபடும் இராமன் கடவுளோ ஏகப் பத்தினி விரதனோ (ஒரு மனைவி நோன்பினன்) அல்லன் என்றும் வால்மிகி இயற்றிய இரா

Source: கருநாடகப் பகுத்தறிவாளர் பேராசிரியர் கே.எஸ்.பகவான்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s