வாழ்க்கை என்பதே ஜீவ மரணப் போராட்டம்தான்: கவிஞர் தணிகையின் 1064வது பதிவு.

மனிதன் சமப்படுவான் என்பது எல்லம் நாம் நமது ஆயுளில் காணமுடியாது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s