எங்களிடம் ஹிந்து என்ற வார்த்தை பற்றி எந்த தகவலும் இல்லை: சொல்வது யார் தெரியுமா? || No Information on Definition of Word Hindu, Says Home Ministry in RTI Reply

எங்களிடம் ஹிந்து என்ற வார்த்தை பற்றி எந்த தகவலும் இல்லை: சொல்வது யார் தெரியுமா?

Source: எங்களிடம் ஹிந்து என்ற வார்த்தை பற்றி எந்த தகவலும் இல்லை: சொல்வது யார் தெரியுமா? || No Information on Definition of Word Hindu, Says Home Ministry in RTI Reply

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s