காமராஜர் கொலை முயற்சி சரித்திரம்

ருசியாவின் அக்டோபர் புரட்சி நாள் என்று நவம்பர் 7அய் குறிப்பிடுவது வழக்கம்! இந்நாளில் நமது புரட்சி வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்தப் புரட்சி நாளில் – இந்தியாவில் உள்ள இந்துத் துவாவாதிகள் தங்களின் பாசிசக் குரூரத்தை அரங்கேற் றியதையும் நினைத்துப் பார்க்க வேண்டியுள்ளது. பசுவதைத் தடுப்பு என்ற பெயரால் அகில இந்தியக் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் பச்சைத் தமிழர் காமராசர் அவர்களை இந்தியாவின் தலைநகரத்தில் – டில்லியில் பட்டப் பகலில் பச்சைப் பாசிச சக்திகளான ஆர்.எஸ்.எஸ். ஜனசங்கம், விசுவ ஹிந்து பரிஷத்தினர் நிர்வாண சாமியார்கள், சங்கராச்சாரியார்கள் ஒன்று கூடி கையில் சூலாயுதம், வேலாயுதம் தீப்பந்தம், பெட்ரோல் சகிதத்துடன் உயிருடன் கொளுத்தும் முயற்

Source: காமராஜர் கொலை முயற்சி சரித்திரம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s