இராணுவப் பணி: தேச பக்தியா, வயிற்றுப்பாடா?

உங்களுக்குத்தான் அது ‘தேசபக்தி’. எங்களுக்கெல்லாம் அது வெறும் ‘வயிற்றுப்பாடு’.

Source: இராணுவப் பணி: தேச பக்தியா, வயிற்றுப்பாடா?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s