மனுவாதிகளிடம் மல்லுகட்டிய மெக்காலே

ஒரு தொலைக்காட்சி விவாதம் ஒன்றில், மெக்காலே கல்வித் திட்டம் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. ஒரு பார்ப்பனர் தனது அதிபுத்திசாலித்தனமான வாதத்தில் – பானை செய்பவன் மகன் பானை செய்தால் என்ன தவறு என்றும், எல்லா தொழில்களும் தெய்வமே என்றும், குழந்தைத் தொழிலாளர்கள் வீட்டில் செய்யும் தொழிலுக்கு சம்பளம் பெறாததால் அது தொழில் என்றே சொல்லக் கூடாது என்றும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்.

Source: மனுவாதிகளிடம் மல்லுகட்டிய மெக்காலே

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s