புணர்தல் நிமித்தம்! குருகே சாட்சி!

dosa365

இன்றைய பாடல் = புணர்தலும், புணர்தல் நிமித்தமும்!
குறிஞ்சித் திணை! முருகன் திணை!
இன்பமோ இன்பம்-ன்னு நினைக்கிறீங்களா?

அல்ல! சாட்சியே இல்லை அவங்க அன்புக்கு!
அல்ல அல்ல! ஒரேயொரு சாட்சி இருக்கு!
= நாங்க கூடிய போது, கண்ணால் பார்த்த சாட்சி!
ஆனா அந்தச் சாட்சி, அந்தச் சாட்சி…..


பாடல்: குறுந்தொகை 25
கவிஞர்: கபிலர்
திணை: குறிஞ்சி
துறை: திருமணம் செய்து கொள்ளாத தலைவனை நினைத்துத், தலைவி சொல்லியது

யாரும் இல்லை; தானே கள்வன்;
தான் அது பொய்ப்பின், யான் எவன் செய்கோ?
தினை தாள் அன்ன சிறு பசுங் கால
ஒழுகு நீர் ஆரல் பார்க்கும்
குருகும் உண்டு, தான் மணந்த ஞான்றே


காபி உறிஞ்சல்:

யாரும் இல்லை; தானே கள்வன்;
தான் அது பொய்ப்பின், யான் எவன் செய்கோ?

அவன் முன்பு போல் அன்பு செய்வதில்லை!
தன் நெஞ்சிடம், தானே பொய் சொல்கிறான்; அவன் அப்படிச் சொன்னால், நான் என்ன செய்ய முடியும்?

யாரை நொந்து கொள்வேன்? = அவனையா?
என்னால் அது முடியாதே! எனவே, என் காதலன் கள்வனல்ல! என் காதலே கள்வன்!
நான் என்ன செய்வேன்? யாருமே இல்லையே சாட்சிக்கு…..

தினை தாள் அன்ன சிறு பசுங் கால
ஒழுகு நீர் ஆரல் பார்க்கும்
குருகும் உண்டு, தான் மணந்த ஞான்றே

இல்லையில்லை! ஒரேயொரு சாட்சி இருக்கு!
தினைச் செடியின் அடியைப் போல கால்கள்; சிறு பசுங்…

View original post 169 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s