#வயதுவந்தோருக்கு மட்டும்: ”இந்துக்கள் அதிகமாக போர்ன் படங்களைப் பார்க்கிறார்கள்; கிறித்துவர்கள் அதிகமாக போர்ன் படங்களில் நடிக்கிறார்கள்”

“இந்துக்கள் அதிகமாக போர்ன் படங்களைப் பார்க்கிறார்கள் என்றால்; கிறித்துவர்கள் அதிகமாக போர்ன் படங்களில் நடிக்கிறார்கள்”

Source: #வயதுவந்தோருக்கு மட்டும்: ”இந்துக்கள் அதிகமாக போர்ன் படங்களைப் பார்க்கிறார்கள்; கிறித்துவர்கள் அதிகமாக போர்ன் படங்களில் நடிக்கிறார்கள்”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s