74 முறை கைத்தட்டல் பெற்ற மோடியின் மாயாஜால பேச்சுக்கு பின்னே இருப்பது டெலிபிராம்ப்ட்!

நாடகத்தனமான மோடியின் உடல்மொழிகளுக்குக் கைக் கொடுக்கும் சாதனமாக டெலிபிராம்ப்ட் இருக்கிறது. அதை மிகச் சரியாகப் பயன்படுத்தும் நபராகவும் மோடி இருக்கிறார்.

Source: 74 முறை கைத்தட்டல் பெற்ற மோடியின் மாயாஜால பேச்சுக்கு பின்னே இருப்பது டெலிபிராம்ப்ட்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s