அடையாளம் — Rammalar’s Weblog

– தொலைந்து போன நதிகளையும் ஏரிகளையும் அடையாளங்காட்ட வேண்டும் என்றால் என்றேனும் வரும் ஒரு கனமழையின் பெரு வெள்ளம் – ———————- ரா.சுந்தரமூர்த்தி தங்கமங்கை படம்- இணையம்

via அடையாளம் — Rammalar’s Weblog

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s