முதுகு — Rammalar’s Weblog

– கேள்விக்குறியாய்… வளைந்து நிற்பது உழவனின் முதுகு மட்டமல்ல.. உலகத்தின் எதிர்காலமும்தான்..1 – ————————– புதுயுகம் தங்கமங்கை படம்- இணையம்

via முதுகு — Rammalar’s Weblog

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s