என் வெட்கம் — Rammalar’s Weblog

– ஒரு மரத்திற்கு அது விட்டிருக்கும் இலைகளின் எண்ணிக்கை தெரியுமா? – வானம் என்ற கண்ணாடியில் தன்னைப் பார்த்துக் கொள்ளும் அபிலாஷை அதற்கு உண்டா? – மழை பெய்யும்போது என்ன நினைக்கிறது அது? தன் குழந்தைகளைப் பறிக்கும் கரங்களைப் பற்றி அதன் அபிப்பிராயம் என்ன? நிலாக் காய்வதில் அதற்கு சந்தோஷம் உண்டா? பறவைகளுக்கு என்ன சம்மதங்கள் அது அளித்திருக்கிறது? – எனக்குத் தெரியவில்லை வெட்கமாக இருக்கிறது எனக்கு – ———————————- -சுந்தர ராமசாமி யாரோ ஒருவனுக்காக – […]

via என் வெட்கம் — Rammalar’s Weblog

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s