தனுஷ்கோடி புயலின் முதல் சாட்சியம் — சமூகத்தின் பட்டகம்

மோவி திரு ஆத்மனாதன். மதுரை மன்னர் திருமலை நாயக்கர் கலைக் கல்லூரியின் வரலாற்று துறை பேராசிரியர். சில ஆண்டுகளாக தனுஷ்கோடி பற்றிய தீவிர ஆய்வில் இருந்தார். இன்று தனது ஆய்வுக்கட்டுரையை மதுரை காமராஜர் பல்கலையில் சமர்பித்தார். அங்கு நானும் அவரும் உரையாடிக்கொண்டிருந்த போது… அன்று அதிகாலை மணி மூன்றை நெருங்கிக்கொண்டிருந்தது. பாம்பன் – தனுஷ்கோடி இடையிலான பயணிகள் ரயில் பாம்பன் ரயில் நிறுத்ததில் நின்றுகொண்டிருந்தது. ரயில் முழுவதும் பயணிகள் கூட்டம். அனைத்து கதவு ஜன்னல்களும் அடைக்கப்பட்டிருந்தது. வெளியே […]

via தனுஷ்கோடி புயலின் முதல் சாட்சியம் — சமூகத்தின் பட்டகம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s