அவளும் நானும்…. இன்னிசை திரைப்பாடல்…

இன்னும் எத்தனை பாரதிதாசனின் தமிழ் பலாக்கள் இப்படி கேட்பாரற்று கிடக்கின்றதோ தெரியவில்லை

Source: அவளும் நானும்…. இன்னிசை திரைப்பாடல்…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s