"திருக்குறள் கலைஞர் உரை"..வாசிக்கலாம் வாங்க..

3konamநம் எல்லோருடைய வீடுகளும் அவசியம் திருக்குறள் ஏடு வைத்திருப்போம்..தெளிவுரைகளும் தான். கலைஞரின் திருக்குறள் உரை வாசித்திருக்கிறீர்களா? மிக மிக எளிமையான நடை,இனிமையான விளக்கம், குழந்தைகளும் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் சீரான ஓட்டம் என சிறப்பான தெளிவுரை. வாசிக்கலாம் வாங்க…

பேராசிரியர் க.அன்பழகனின் அணிந்துரை அருமையாக உள்ளது,அவர் கலைஞரைப் பற்றி பின் வருமாரு புகழ்ந்துரைக்கிரார்..
“தன்மானத் தந்தை பெரியாரின்
உணர்வு காக்கும் மைந்தன்!
இனமான ஏந்தல் அண்ணாவின்
இதயம் நாடிய இளவல்!”
மேலும்…
“பயில்தற்கும் தெளிதற்கும் எளிதாகும் இவ்வேடு,
துயில்நீங்கி எழும் தமிழர்க்கோர் கைவிளக்கு!”
என்றும் கூறுகிறார் இந்நூல் குறித்து.
பதிப்புரையில் பேராசிரியர் நன்னன்,
1.தேவை
2.வழிபாடு
3.பெண் வழிச்சேரல்
4.ஊழ்
5.பல்வகைச் சிறப்புகள்
என்னும் ஐந்து தலைப்புகளில் தெளிவுரை பற்றி பேசுகிறார்.
நூலில் இருந்து ஒரு சில வரிகளைக் காண்போம்.
ஆதி முதல் குறளான….
” அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு.” என்ற குறளுக்கு…
” அகரம் எழுத்துக்களுக்கு முதன்மை; ஆதிபகவன் ,உலகில் வாழும் உயிர்களுக்கு முதன்மை.”
என்று ஒரு முறை வாசித்தாலே, என்றென்றும் நினைவில் தங்கும் வண்ணம் எளிமையாக உரைத்திருக்கிறார் கலைஞர்.
இதே குறளுக்கு பொதுவாக வழங்கப்பட்டு வரும் உரை,
“எழுத்துக்கள் அகர ஒலியை முதன்மையாகக் கொண்டிருப்பது போல் உலகமும் இறைவனை முதன்மையாகக் கொண்டிருக்கிறது என்பது.”
” ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்பு ளார்கோமான்
இந்திரனே சாலுங் கரி.”…… என்னும் நீத்தார் பெருமை குறளுக்கு,
“புலன் களை அடக்க…

View original post 155 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s